Usage Statistics for peterhodgson.com.au

Summary Period: December 2017
Generated 12-Dec-2017 05:37 EST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2017
Total Hits 900
Total Files 459
Total Pages 581
Total Visits 298
Total KBytes 28685
Total Unique Sites 316
Total Unique URLs 40
Total Unique Referrers 84
Total Unique User Agents 132
. Avg Max
Hits per Hour 3 91
Hits per Day 75 143
Files per Day 38 82
Pages per Day 48 111
Sites per Day 26 52
Visits per Day 24 42
KBytes per Day 2390 5985
Hits by Response Code
Code 200 - OK 51.00% 459
Code 301 - Moved Permanently 0.11% 1
Code 304 - Not Modified 0.56% 5
Code 404 - Not Found 48.33% 435

Daily usage for December 2017

Daily Statistics for December 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 143 15.89% 77 16.78% 111 19.10% 32 10.74% 42 13.29% 4480 15.62%
2 66 7.33% 18 3.92% 26 4.48% 24 8.05% 31 9.81% 606 2.11%
3 67 7.44% 23 5.01% 30 5.16% 27 9.06% 42 13.29% 940 3.28%
4 43 4.78% 17 3.70% 20 3.44% 19 6.38% 29 9.18% 941 3.28%
5 79 8.78% 46 10.02% 55 9.47% 41 13.76% 49 15.51% 3685 12.85%
6 59 6.56% 25 5.45% 21 3.61% 16 5.37% 29 9.18% 500 1.74%
7 126 14.00% 82 17.86% 93 16.01% 42 14.09% 52 16.46% 5985 20.87%
8 107 11.89% 54 11.76% 77 13.25% 24 8.05% 36 11.39% 3479 12.13%
9 51 5.67% 26 5.66% 30 5.16% 29 9.73% 36 11.39% 1550 5.40%
10 127 14.11% 75 16.34% 98 16.87% 24 8.05% 33 10.44% 5070 17.68%
11 28 3.11% 14 3.05% 17 2.93% 17 5.70% 25 7.91% 1230 4.29%
12 4 0.44% 2 0.44% 3 0.52% 3 1.01% 4 1.27% 218 0.76%

Hourly usage for December 2017

Hourly Statistics for December 2017
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 20 2.22% 0 7 1.53% 1 14 2.41% 36 433 1.51%
1 8 100 11.11% 5 65 14.16% 7 87 14.97% 313 3762 13.11%
2 7 84 9.33% 3 38 8.28% 5 60 10.33% 231 2777 9.68%
3 1 23 2.56% 1 15 3.27% 1 15 2.58% 48 582 2.03%
4 2 32 3.56% 1 13 2.83% 1 14 2.41% 46 548 1.91%
5 1 17 1.89% 0 7 1.53% 1 12 2.07% 29 349 1.22%
6 1 18 2.00% 0 11 2.40% 1 13 2.24% 44 532 1.85%
7 1 22 2.44% 1 15 3.27% 1 18 3.10% 95 1136 3.96%
8 2 30 3.33% 0 10 2.18% 1 14 2.41% 30 365 1.27%
9 2 24 2.67% 0 7 1.53% 0 10 1.72% 44 529 1.84%
10 2 34 3.78% 1 21 4.58% 1 20 3.44% 65 786 2.74%
11 2 24 2.67% 0 10 2.18% 1 17 2.93% 40 479 1.67%
12 3 38 4.22% 2 31 6.75% 2 32 5.51% 207 2485 8.66%
13 1 22 2.44% 0 7 1.53% 1 13 2.24% 22 261 0.91%
14 2 26 2.89% 1 20 4.36% 1 20 3.44% 41 496 1.73%
15 2 29 3.22% 0 11 2.40% 1 15 2.58% 42 506 1.76%
16 1 18 2.00% 0 3 0.65% 0 6 1.03% 29 346 1.21%
17 2 26 2.89% 0 9 1.96% 0 8 1.38% 66 786 2.74%
18 12 151 16.78% 5 67 14.60% 7 91 15.66% 375 4503 15.70%
19 3 39 4.33% 1 16 3.49% 1 18 3.10% 48 579 2.02%
20 1 23 2.56% 1 12 2.61% 1 13 2.24% 54 644 2.25%
21 1 23 2.56% 0 8 1.74% 0 11 1.89% 58 691 2.41%
22 4 59 6.56% 3 47 10.24% 4 48 8.26% 389 4667 16.27%
23 1 18 2.00% 0 9 1.96% 1 12 2.07% 37 443 1.54%

Top 30 of 40 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 165 18.33% 78 0.27% /
2 62 6.89% 6447 22.48% /webalizer/usage_201608.html
3 24 2.67% 235 0.82% /webalizer/
4 23 2.56% 2498 8.71% /webalizer/usage_201609.html
5 17 1.89% 1523 5.31% /webalizer/usage_201708.html
6 14 1.56% 1707 5.95% /webalizer/usage_201709.html
7 13 1.44% 1601 5.58% /webalizer/usage_201703.html
8 12 1.33% 1545 5.39% /webalizer/usage_201701.html
9 11 1.22% 1325 4.62% /webalizer/usage_201704.html
10 11 1.22% 1349 4.70% /webalizer/usage_201707.html
11 11 1.22% 1331 4.64% /webalizer/usage_201711.html
12 10 1.11% 1050 3.66% /webalizer/usage_201607.html
13 10 1.11% 1192 4.15% /webalizer/usage_201705.html
14 10 1.11% 1197 4.17% /webalizer/usage_201706.html
15 9 1.00% 1139 3.97% /webalizer/usage_201702.html
16 9 1.00% 1087 3.79% /webalizer/usage_201710.html
17 6 0.67% 682 2.38% /webalizer/usage_201611.html
18 6 0.67% 711 2.48% /webalizer/usage_201612.html
19 6 0.67% 581 2.02% /webalizer/usage_201712.html
20 5 0.56% 545 1.90% /webalizer/usage_201606.html
21 5 0.56% 576 2.01% /webalizer/usage_201610.html
22 3 0.33% 16 0.05% /webalizer/ctry_usage_201608.png
23 2 0.22% 0 0.00% /icons/blank.gif
24 2 0.22% 0 0.00% /icons/folder.gif
25 2 0.22% 11 0.04% /webalizer/ctry_usage_201609.png
26 2 0.22% 8 0.03% /webalizer/daily_usage_201607.png
27 1 0.11% 5 0.02% /webalizer/ctry_usage_201607.png
28 1 0.11% 5 0.02% /webalizer/ctry_usage_201610.png
29 1 0.11% 3 0.01% /webalizer/ctry_usage_201611.png
30 1 0.11% 5 0.02% /webalizer/ctry_usage_201707.png

Top 10 of 40 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62 6.89% 6447 22.48% /webalizer/usage_201608.html
2 23 2.56% 2498 8.71% /webalizer/usage_201609.html
3 14 1.56% 1707 5.95% /webalizer/usage_201709.html
4 13 1.44% 1601 5.58% /webalizer/usage_201703.html
5 12 1.33% 1545 5.39% /webalizer/usage_201701.html
6 17 1.89% 1523 5.31% /webalizer/usage_201708.html
7 11 1.22% 1349 4.70% /webalizer/usage_201707.html
8 11 1.22% 1331 4.64% /webalizer/usage_201711.html
9 11 1.22% 1325 4.62% /webalizer/usage_201704.html
10 10 1.11% 1197 4.17% /webalizer/usage_201706.html

Top 10 of 20 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 165 18.33% 94 41.59% /
2 62 6.89% 58 25.66% /webalizer/usage_201608.html
3 23 2.56% 20 8.85% /webalizer/usage_201609.html
4 24 2.67% 12 5.31% /webalizer/
5 17 1.89% 7 3.10% /webalizer/usage_201708.html
6 10 1.11% 6 2.65% /webalizer/usage_201607.html
7 11 1.22% 4 1.77% /webalizer/usage_201711.html
8 6 0.67% 3 1.33% /webalizer/usage_201611.html
9 11 1.22% 3 1.33% /webalizer/usage_201707.html
10 14 1.56% 3 1.33% /webalizer/usage_201709.html

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 165 18.33% 89 39.91% /
2 62 6.89% 57 25.56% /webalizer/usage_201608.html
3 23 2.56% 20 8.97% /webalizer/usage_201609.html
4 24 2.67% 15 6.73% /webalizer/
5 10 1.11% 6 2.69% /webalizer/usage_201607.html
6 17 1.89% 5 2.24% /webalizer/usage_201708.html
7 14 1.56% 4 1.79% /webalizer/usage_201709.html
8 6 0.67% 3 1.35% /webalizer/usage_201611.html
9 13 1.44% 3 1.35% /webalizer/usage_201703.html
10 10 1.11% 3 1.35% /webalizer/usage_201706.html

Top 30 of 316 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 77 8.56% 51 11.11% 3704 12.91% 1 0.34% 104.236.17.151
2 76 8.44% 50 10.89% 3620 12.62% 1 0.34% 104.236.209.254
3 56 6.22% 29 6.32% 2242 7.81% 1 0.34% 80.248.225.79
4 39 4.33% 38 8.28% 4318 15.05% 2 0.67% static.46.75.251.148.clients.your-server.de
5 22 2.44% 2 0.44% 11 0.04% 2 0.67% 1.127.109.134
6 22 2.44% 9 1.96% 11 0.04% 7 2.35% 77-88-47-85.spider.yandex.com
7 18 2.00% 12 2.61% 9 0.03% 8 2.68% b115396.yse.yahoo.net
8 16 1.78% 8 1.74% 8 0.03% 8 2.68% crawl00.exabot.com
9 13 1.44% 7 1.53% 460 1.60% 6 2.01% 216.244.66.248
10 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.126.104.100
11 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.126.104.122
12 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.126.104.29
13 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.127.104.114
14 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.127.105.229
15 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.127.109.162
16 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 1.127.110.109
17 11 1.22% 1 0.22% 5 0.02% 1 0.34% 110.145.22.73
18 10 1.11% 10 2.18% 14 0.05% 1 0.34% 184.94.240.92
19 10 1.11% 5 1.09% 353 1.23% 5 1.68% 216.244.66.201
20 10 1.11% 9 1.96% 15 0.05% 1 0.34% cpe-24-211-148-68.nc.res.rr.com
21 8 0.89% 0 0.00% 4 0.01% 0 0.00% 46.229.164.102
22 7 0.78% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% m116.mediumthings.net
23 6 0.67% 0 0.00% 3 0.01% 0 0.00% 46.229.164.101
24 6 0.67% 6 1.31% 717 2.50% 1 0.34% 46.229.168.76
25 6 0.67% 5 1.09% 12 0.04% 2 0.67% ec2-54-90-207-75.compute-1.amazonaws.com
26 6 0.67% 2 0.44% 244 0.85% 3 1.01% msnbot-40-77-167-39.search.msn.com
27 5 0.56% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% carbon095.a.ahrefs.com
28 5 0.56% 4 0.87% 2 0.01% 2 0.67% ec2-54-226-113-250.compute-1.amazonaws.com
29 5 0.56% 4 0.87% 2 0.01% 1 0.34% static.88-198-23-179.clients.your-server.de
30 4 0.44% 0 0.00% 2 0.01% 0 0.00% 173.208.141.18

Top 10 of 316 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 39 4.33% 38 8.28% 4318 15.05% 2 0.67% static.46.75.251.148.clients.your-server.de
2 77 8.56% 51 11.11% 3704 12.91% 1 0.34% 104.236.17.151
3 76 8.44% 50 10.89% 3620 12.62% 1 0.34% 104.236.209.254
4 56 6.22% 29 6.32% 2242 7.81% 1 0.34% 80.248.225.79
5 6 0.67% 6 1.31% 717 2.50% 1 0.34% 46.229.168.76
6 13 1.44% 7 1.53% 460 1.60% 6 2.01% 216.244.66.248
7 3 0.33% 3 0.65% 386 1.35% 1 0.34% 46.229.168.73
8 4 0.44% 4 0.87% 370 1.29% 2 0.67% 46.229.168.67
9 3 0.33% 3 0.65% 361 1.26% 1 0.34% 46.229.168.70
10 10 1.11% 5 1.09% 353 1.23% 5 1.68% 216.244.66.201

Top 30 of 84 Total Referrers
# Hits Referrer
1 655 72.78% - (Direct Request)
2 7 0.78% http://www.google.com/
3 3 0.33% http://lava-online.ru/
4 3 0.33% http://vru.vsedliavas.life/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/hronicheskiy-prostatit-s-kaltsinatami.php
5 2 0.22% http://edpil.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/smorodina-ot-prostatita.php
6 1 0.11% http://55vig.ruhelpvs.men/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/dapoksetin-otzivi-ot-priema.php
7 1 0.11% http://55vig.ruhelpvs.men/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/ponizhaet-li-davlenie-levitra.php
8 1 0.11% http://55vig.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/sdelal-massazh-vozbudilsya.php
9 1 0.11% http://55vig.ruhelpvs.men/muzhskoe-zdorove/prostatit-muzhchin-piyavki.php
10 1 0.11% http://bested.ruhelpvs.men/lechenie-impotentsii/indiyskiy-sialis-dzhenerik-kupit.php
11 1 0.11% http://bested.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/prospero-lekarstvo-ot-prostatita.php
12 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/kto-vilechil-impotentsii.php
13 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/asd-2-primenenie-dlya-cheloveka-pri-impotentsii.php
14 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-dlya-uluchsheniya-potentsii/sialis-otzivi-tsena-v-krasnodare.php
15 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/priem-sialisa-s-impazoy.php
16 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/travi-pri-erektilnoy-disfunktsii-u-muzhchin.php
17 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/kak-lechit-travami-prostatit-s-travami.php
18 1 0.11% http://ed.ruhelpvs.men/prostatit/prostatit-greyut-grelkoy.php
19 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/kakoe-i-samoe-effektivnoe-sredstvo-ot-prostatita.php
20 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/olestezin-svechi-ot-prostatita.php
21 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/muzhskoe-zdorove/sialis-voronezh-zelenaya-apteka-zemnaya.php
22 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/pobochnie-deystvie/kazan-apteki-sialis-tabletki.php
23 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/pomosh-pri-erektilnoy-disfunktsii/kak-lechat-erektilnuyu-disfunktsiyu.php
24 1 0.11% http://ed55v.ruhelpvs.men/pomosh-pri-erektilnoy-disfunktsii/soki-pri-prostatite.php
25 1 0.11% http://edpil.ruhelpvs.men/lechenie-prostatita/svechi-longidaza-dlya-lecheniya-prostatita.php
26 1 0.11% http://edpil.ruhelpvs.men/meditsinskie-preparati/dapoksetin-tsena-v-apteke-v-yaroslavle.php
27 1 0.11% http://edpil.ruhelpvs.men/preparati-pri-erektilnoy-disfunktsii/mozhno-pri-hronicheskom-prostatite-v-saunu.php
28 1 0.11% http://eed.vsedliavas.life/kak-povisit-erektilnuyu-funktsiyu/sialis-lipetsk-kupit.php
29 1 0.11% http://eedcr.helpstoyak.life/lechenie-erektilnoy-disfunktsii/uprazhneniya-dlya-muzhchin-po-vosstanovleniyu-erektilnoy-disfunktsii.php
30 1 0.11% http://eedcr.helpstoyak.life/lechenie-prostatita/velotrenazher-lecheniya-prostatita.php

Top 15 of 132 Total User Agents
# Hits User Agent
1 153 17.00% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
2 120 13.33% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 100 11.11% MobileSafari/604.1 CFNetwork/889.9 Darwin/17.2.0
4 56 6.22% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/peterhodgson.com.au)
5 42 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 35 3.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 33 3.67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 27 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 26 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 24 2.67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 18 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 16 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)
13 13 1.44% CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
14 10 1.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.12; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
15 10 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:53.0) Gecko/20100101 Firefox/53.0

Usage by Country for December 2017

Top 14 of 14 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 440 48.89% 220 47.93% 15415 53.74% Unresolved/Unknown
2 345 38.33% 156 33.99% 6240 21.75% Commercial (com)
3 51 5.67% 46 10.02% 4760 16.59% Germany
4 37 4.11% 20 4.36% 893 3.11% Network (net)
5 12 1.33% 5 1.09% 316 1.10% European Union
6 3 0.33% 2 0.44% 105 0.37% Ukraine
7 2 0.22% 2 0.44% 218 0.76% Brazil
8 2 0.22% 0 0.00% 1 0.00% Poland
9 2 0.22% 2 0.44% 114 0.40% Russian Federation
10 2 0.22% 2 0.44% 208 0.73% Thailand
11 1 0.11% 1 0.22% 104 0.36% Austria
12 1 0.11% 1 0.22% 104 0.36% India
13 1 0.11% 1 0.22% 104 0.36% Italy
14 1 0.11% 1 0.22% 104 0.36% Venezuela


Generated by Webalizer Version 2.20